Âm nhạc

Bài hát "Chị Em Nhà Chó Nghịch Ngợm"

Trổ tài ca sĩ cùng Buffycats!

Bài hát "Điệu Nhảy Hoa Hướng Dương"

Trổ tài ca sĩ cùng Buffycats!

Bài hát "Chó & Mèo"

Trổ tài ca sĩ cùng Buffycats!

Bài hát "Chú Mèo Nặng Mùi"

Trổ tài ca sĩ cùng Buffycats!

44 Con Mèo I Bài hát "Món mì của bà Pina"

Trổ tài ca sĩ cùng Buffycats!

Bài hát "44 Con Mèo"

Trổ tài ca sĩ cùng Buffycats!